Nauczyciele


Dyrektor –      mgr inż. Leszek Sobieraj

Wicedyrektor – dr Krzysztof Kultys

 

WYCHOWAWCY KLAS w roku szkolnym 2022/2023:

Szkoła Podstawowa nr 40:

0: mgr Arleta Lubrant

1a: mgr Renata Myślińska

1b: Martyna Wawrzynowicz

1c: mgr Aleksandra Niemczyk-Zając

2a: mgr Katarzyna Orcholska

2b: mgr Mariola Wolnik

2c: mgr Sandra Puchalska

3a: mgr Urszula Jadzińska

3b: mgr Joanna Badyniak

4a: mgr Anna Wiśniewska

4b: mgr Marta Sobocińska

5a: mgr Luiza Bromberek

5b: mgr Katarzyna Sztuba

6a: mgr Anna Theuss

6b: mgr Agnieszka Wiśniewska

7a: mgr Marzena Wachowska

8a: mgr Beata Szot

8b: mgr Lidia Kliniewska

8c: mgr Katarzyna Iwańska

8d: mgr Violetta Kozłowska

 

XII Liceum Ogólnokształcące:

IA: mgr Anna Tomaszewska

II A: mgr Anna Butowska

III A: mgr Jarosław Szczepaniak

IV A: mgr Jacek Kurowski

 

 

 NAUCZYCIELE ZS 24 w roku szkolnym 2022/2023:

Edukacja wczesnoszkolna:

 • mgr Joanna Badyniak
 • mgr Urszula Jadzińska
 • mgr Arleta Lubrant
 • Martyna Wawrzynowicz
 • mgr Renata Myślińska
 • mgr Katarzyna Orcholska
 • mgr Aleksandra Niemczyk-Zając
 • mgr Sandra Puchalska
 • mgr Mariola Wolnik

 

Język polski i przedmioty humanistyczne:

 • mgr Katarzyna Sztuba (język polski, język angielski)
 • mgr Marzena Wachowska (język polski)
 • mgr Agnieszka Winiecka (język polski, język angielski)
 • mgr Iwona Witkowska (język polski)
 • mgr Anna Wiśniewska (język polski)
 • mgr Agnieszka Wiśniewska (język polski)
 • mgr Aleksandra Geburczyk (język angielski)
 • mgr Beata Szot (język angielski, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe)
 • mgr Katarzyna Nawrocka (język angielski)
 • mgr Arleta Kaźmierska-Urbanek(język angielski)
 • mgr Anna Tomaszewska (język niemiecki)
 • mgr Violeta Kozłowska (historia, wiedza o społeczeństwie)
 • mgr Jacek Kurowski (historia, wiedza o społeczeństwie)
 • mgr Mariola Wolnik (historia)

Matematyka i przedmioty ścisłe (w tym: przyrodnicze):

 • mgr Katarzyna Iwańska (matematyka)
 • mgr Anna Theuss (matematyka)
 • mgr Lidia Kliniewska (matematyka)
 • mgr Luiza Bromberek (matematyka)
 • mgr inż. Leszek Sobieraj (chemia)
 • mgr Marcin Garbulski (fizyka, chemia, informatyka)
 • mgr Maciej Kosmala (zaj. komputerowe, zaj. techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa)
 • mgr Marta Sobocińska (biologia)
 • mgr Anna Butowska (geografia)

Przedmioty artystyczne:

 • mgr Marta Kowalczyk – Wojtkowiak (muzyka, wiedza o kulturze, filozofia)
 • mgr Izabella Sokal (plastyka)

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Mirosław Jarosz
 • dr Krzysztof Kultys
 • mgr Jolanta Lewandowska
 • mgr Jarosław Szczepaniak

Religia:

 • mgr Wojciech Ciołek
 • mgr Małgorzata Wełnińska – Ginther
 • mgr Radosław Wnuk

Pedagogiczne etaty wspierające:

 • mgr Klaudia Franczak-Kocieniewska (pedagog szkolny)
 • mgr Joanna Gabruś (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Małgorzata Kaczmarek (nauczyciel logopeda/wychowawca świetlicy)
 • mgr Lucyna Kletkiewicz (wychowawca świetlicy)
 • mgr Agnieszka Nowak – Florczak (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Monika Petrich (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Piotr Schutta (nauczyciel wspomagający)
 • mgr Anna Wiśniewska (nauczyciel bibliotekarz)
 • mgr Anna Zamojda (nauczyciel bibliotekarz/wychowawca świetlicy)
 • mgr Ewa Ziółkowska (pedagog szkolny, pedagog specjalny)