Bieżące wydatki


Dofinansowania z Rady Rodziców do 31.01.2022 r.
Cel
Dzień Nauczyciela
Pasowanie klas 1
Przegląd talentów – nagrody
Wieniec pogrzebowy
Konkurs “Europa perłą turystyczną świata” – nagrody
Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków – nagrody
Konkurs “Typisch Deutsch” (Typowo niemieckie) – nagrody
Konkurs “Młody poliglota” – nagrody
Akcja “Wymiana kartek świątecznych w języku niemieckim”