BBO – zagłosuj na Nasz projekt – nr 815


Projekt dotyczy stworzenia nowego placu zabaw dla dzieci na bazie dotychczas istniejącego.

Projekt zakłada:
1.  Wymianę nawierzchni, na jednolitą, gumowa, wylewaną dwuwarstwową i elastyczną powierzchnię, w przyjaznej i ciekawej dla dzieci kolorystyce.
2. Powiększenie obszaru placu zabaw, czyli wykorzystanie pełnego obszaru pomiędzy salą gimnastyczną, boiskiem, bieżnią i tarasem.
3. Wyposażenie placu zabaw w nowe atrakcyjne elementy do zabawy oraz proste przyrządy do podstawowych ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych.
Plac zabaw ma być docelowo miejscem radosnej zabawy i pierwszej aktywności fizycznej najmłodszych mieszkańców osiedla, odbywających się w bezpiecznych warunkach.

Gdzie znajdę kartę do głosowania?

Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej. Nie ma papierowych kart do głosowania.

Kiedy można oddawać głosy?

Od 2 do 30  listopada 2023 r. (start i meta o godz. 12.00) .

Jakie projekty wybierane są w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?

W BBO można głosować na projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne – z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Należy pamiętać, że teren, na którym będą zlokalizowane inwestycje, musi należeć do Miasta.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację zadań w tegorocznej edycji?

W tym roku mieszkańcy zdecydują o wydaniu 16 mln zł. Do wyboru są cztery rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe, mikroprojekty osiedlowe i projekty społeczne.

Kto może głosować na projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?

Głosować może każdy mieszkaniec Bydgoszczy.

Czy obcokrajowcy mogą zagłosować na projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?

 Tak. Obcokrajowcy zamieszkali na terenie Bydgoszczy mogą głosować na projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Czy osoba niepełnoletnia może wziąć udział w głosowaniu?

Tak. W BBO osoba niepełnoletnia może brać udział w głosowaniu. W karcie do głosowania należy zaznaczyć zgodę opiekuna prawnego.

 Czy osoba niezameldowana w Bydgoszczy może głosować?

 Tak. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkałe w Bydgoszczy. Nie jest brany pod uwagę adres zameldowania.

Jak głosujemy?

Głosowanie odbędzie się elektronicznie. W zeszłych latach ta forma się już sprawdziła. Jest wyjątkowo proste – wystarczy wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/bbo, podać swoje dane weryfikacyjne i wybrać swoich faworytów. Całość zajmie najwyżej kilka minut, bez potrzeby wychodzenia z domu. Pamiętajmy, że wypełnić formularz możemy tylko raz. W formularzu głosujemy maksymalnie na 4 projekty: jeden ponadosiedlowy, jeden osiedlowy na jednym wybranym przez siebie osiedlu, 1 mikroprojekt osiedlowy na jednym wybranym przez siebie osiedlu oraz na jeden projekt społeczny.