Nabór do XII LO- ważne daty i terminy


  • Do 16.06.2023 godz. 15:00 – dostarczamy wniosek (podanie) do szkoły 1-go wyboru – w wersji drukowanej (podpisane przez ucznia i opiekunów prawnych) lub elektronicznej (podpisanej przez profil zaufany opiekuna prawnego),
  • 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU o godzinie 8:30 będą dostępne wyniki egzaminu ósmoklasisty (odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 roku), 
  • 27.06.2023 08:00 – 11.07.2023 15:00: możliwość zmiany listy preferencji, 
  • Do 11.07.2023 15:00 – uzupełniamy oceny i wyniki egzaminu w systemie naboru oraz dostarczamy kserokopie dokumentów (świadectwa + zaświadczenia o wynikach egzaminów) do szkoły 1-go wyboru ,
  • 18.07.2023 12:00 – publikacja wyników naboru ,
  • 18.07.2023 12:00 – 21.07.2023 15:00: potwierdzenie woli (dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów do szkoły, do której uczeń się dostanie).