uwagakonkurs


                     

 

„MUZYCZNI-EKOLOGICZNI!”

konkurs na EKO-instrument muzyczny realizowany

w ramach projektu Erasmus+ „Love music, love yourself!”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 1-3 oraz 4-6 SP.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie INSTRUMENTU MUZYCZNEGO w formie przestrzennej z tworzyw wykorzystywanych w recyklingu np. rolki po papierze, butelki plastikowe, pojemniki po jogurcie, sznurek, makulatura, folia, nakrętki, puszki, opakowania i inne surowce wtórne.

Kryteria oceny: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność.

Do każdego instrumentu należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Instrument muzyczny należy dostarczyć do pani Aleksandry Niemczyk-Zając (klasy 1-3), pani Marty Kowalczyk-Wojtkowiak lub pani Katarzyny Nawrockiej (klasy 4-6) w terminie do dnia 19.05.2023r.

Jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: knawrocka@zs24.bydgoszcz.pl

Głównym celem konkursu, którego hasło brzmi: „MUCZYCZNI-EKOLOGICZNI” jest:

-rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci, zainteresowania muzyką,

-poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu ich zastosowania,

-kształtowanie u dzieci proekologicznych nawyków w codziennym życiu,

-kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego,

-rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,

-promowanie idei segregacji odpadów i elektro-śmieci.