До біженців з України!/Do uchodźców z Ukrainy!


Ми хочемо допомогти вам і вашим дітям.

Надаємо інформацію про психологічну допомогу студентам українського походження, а також юридичну допомогу та допомогу в працевлаштуванні в Бидгощі для їхніх матерів (батьки залишилися в Україні).

 

Chcemy pomóc Wam i Waszym dzieciom.

Podajemy informacje o pomocy psychologicznej dla uczniów pochodzenia ukraińskiego oraz pomocy prawnej i  pomocy w otrzymaniu pracy w Bydgoszczy dla ich matek (ojcowie zostali w Ukrainie).