Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022.


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 1 listopada –   Wszystkich Świętych
 • 11 listopada –  Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia –      Nowy Rok
 • 6 stycznia –     Święto Trzech Króli
 • 1 maja –            Święto Pracy
 • 3 maja –            Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca –     Boże Ciało

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych :

 • 14.10. 2021 r.- Dzień Edukacji Narodowej dla uczniów XII LO i SP 40

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez Dyrektora Szkoły(Zarządzenie nr 13/2021)

 •  2.11.2021 r. dla uczniów XII LO i SP 40
 •  12.11.2021 r. dla uczniów XII LO i SP 40
 •  7.01.2022 r. dla uczniów XII LO i SP 40
 •  2.05.2022 r. dla uczniów XII LO i SP 40
 •  04, 05, 06.05 2022 r. dla uczniów XII LO
 •  24, 25, 26.05.2022 r. dla uczniów SP 40
 •  17.06.2022 r. dla uczniów XII LO i SP 40