PODSUMOWANIE ROKU


Koniec roku szkolnego, to czas podsumowania udziału w różnorodnych projektach i programach edukacyjnych. Uczniowie klas 0-3 aktywnie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyli w następujących projektach:

1. Czytam z klasą – lekturki spod chmurki. Międzynarodowy projekt edukacyjny. Edycja V – Na tropach dobroczynności

2. Zdrowo i Sportowo – ogólnopolski program dotyczący aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dzieci

3. Klasa w terenie – ogólnopolski projekt edukacyjny dotyczący organizowania lekcji poza terenem szkoły

4. Dzień Pustej Klasy – 9 edycja międzynarodowego święta edukacji w naturze

5. Piątka dla natury – ogólnopolski program edukacyjny dotyczący kształtowania postaw proekologicznych młodego pokolenia

6. Rok z higieną Velvet – higiena dla mnie i dla planety – ogólnopolski program edukacyjny zwiększający świadomość na temat roli i wagi higieny osobistej

7. Uczymy Dzieci Programować – XIII edycja Ogólnopolskiego programu pokazującego, że poprzez naukę kodowania można w twórczy i aktywny sposób rozwijać wiele umiejętności

8. Kreatywne Dni Nietypowe- Ogólnopolski projekt edukacyjny  rozwijający kreatywność, empatię, szacunek wobec otoczenia i nnowacujne podejście do zajęć w świetlicy szkolnej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!