NOSIMY MUNDUREK SZKOLNY –konkurs całoroczny dla uczniów klas 1-8 SP.


Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 w Bydgoszczy ogłaszają konkurs dla klas, na najwyższą  frekwencję z mundurkiem.

UWAGA!

Konkurs startuje 18 października 2021 r.

REGULAMIN

  1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1-3 SP i 4-8 SP.
  2. Wygrywa klasa, która w danej kategorii,  będzie miała najwyższy wskaźnik  uczniów chodzących w szkole w mundurku.
  3. Raz w tygodniu, każda klasa ,wyrywkowo będzie sprawdzana pod względem noszenia mundurków szkolnych. W każdym tygodniu losowo wybrane klasy sprawdzane będą dwukrotnie.
  4. Nagrodą jest wyjście z klasą do kina ZA DARMO!
  5. Zwycięzcy będą wyłaniani pod koniec pierwszego i drugiego semestru.
  6. W przypadku, w którym więcej niż jedna klasa uzyska wynik 100% z mundurkiem, klasę  która pójdzie do kina wylosuje dyrektor szkoły ( a dla pozostałych klas przewiduje się nagrodę niespodziankę).

Zawalcz dla swojej klasy!!!

Może to właśnie TWOJA klasa pójdzie do kina za DARMO!